Spirituelle Slips | Search by Size | 5XL


Cotton Dress Slip | A Line | Celine | XS - 5XL
Long Cotton Slip for Maxi Dress | Celine | XS - 5XL
Cotton Camisole | Celine | XS - 5XL
Bella Maxi Dress Slip | Cotton | 2XL - 6XL
Lola | Kimono | Vintage Floral
Lola | Kimono | Aubergine Bloom
Lola | Kimono | Scarf | Tutti Frutti
Cotton Beach Sarong | Black Paisley
Lola | Kimono | Midnight Serpent
Lola | Kimono | Cocoa Black
Lola | Kimono | Autumn Garden